Không gian tre trúc đẹp

Những mẫu nhà lợp mái Guột đẹp của công ty 1+1>2 thiết kế . Đơn vị Tre Trúc Tuấn Long thi công phần tre trúc , mái Guột công trình

Mẫu nhà Mẹ tại khu nghỉ dưỡng lợp bằng mái Guột .

Mẫu nhà hàng lợp mái Guột tại công trình .

Mẫu Bugalow lợp mái bằng chất liệu Guột .

Mẫu nhà ở lợp mái Guột và ốp trần tre trúc .

 

Tin tức khác

Tuanlong Bamboo© 2014 - Design by Vinastyle