Bugalow

Thi công lợp mái Guột Bugalow tại dự án nghỉ dưỡng AQ Story Villa Vĩnh phúc . Trang trí ốp , tạo vòm tre trúc nhà hàng Hồng Hạnh .

Thi công lợp mái Guột Bugalow tại dự án nghỉ dưỡng AQ Story Villa Vĩnh phúc . Trang trí ốp , tạo vòm tre trúc nhà hàng Hồng Hạnh .

Thi công lợp mái Guột Bugalow tại dự án nghỉ dưỡng AQ Story Villa Vĩnh phúc . Trang trí ốp , tạo vòm tre trúc nhà hàng Hồng Hạnh .

Nhà mái Guột tại dự án  đang trong giao đoạn thi công .

Hạng mục thi công ốp tre trúc trang trí , tạo vòm đan trúc khu ngồi ăn ngoài trời  phòng ăn Vip Nhà hàng Hồng Hạnh .

Dự án khác

Tuanlong Bamboo© 2014 - Design by Vinastyle