Resort

Thi công hạng mục mái Guột , trần tre trúc khu nghỉ dưỡng Tomodachi - Làng Mít

Thi công hạng mục mái Guột , trần tre trúc khu nghỉ dưỡng Tomodachi - Làng Mít do công ty 1+1 >2 thiết kế .

Hình ảnh mái lá Guột , trần tre trúc đang trong giai đoạn thi công tại dự án khu nghỉ dưỡng TOMODACHI Sơn tây ( làng mít ).

Tham khảo : Đơn vị thi công vách kính

Dự án khác

Tuanlong Bamboo© 2014 - Design by Vinastyle